مدرس: دکتر جهان افروز 

ثبت نام در lms-irfs.ir

زمان: 30 و 31تیر و 1 مرداد 1400

درس‌های موجود

مدرس: جناب دکتر جهان افروز زمان دوره : 20 و21و22آذر 99 ساعت 19-21 هزینه ثبت نام ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد که پس از واریز به  شماره کارت 5859831145081534  شماره شبا IR870180 0000 0000 019501246…