مورد استفاده در صنایع سیمان و معادن از دیدگاه متالوژیکی 

مدرس: مهندس پژمان

زمان : 20آذر 99

درس‌های موجود

مدرس : جناب آقای مهندس پژمان زمان دوره : 20 و21و22آذر 99 ساعت 19-21 هزینه ثبت نام ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد که پس از واریز به  شماره کارت 5859831145081534  شماره شبا IR870180 0000 0000 019501…