PROCAST 2019

نمایش ریز ساختار

بررسی احتمال  ترک در قطعات ریختگی

نحوه آلیاژسازی 

پیش بینی خواص ریخته گری آلیاژها

پیش بینی عیوب انقباضی در قطعات ریختگی

پیش بینی مک های گازی در قطعات ریختگی

 مش زنی با نرم افزار PATRAN 2019

روش های ریخته گری ثقلی و دایکاست و گریز از مرکز 

ارائه مثال های صنعتی قطعات با وزن های کمتر از یک کیلو تا 15 تن 

مقایسه بین نرم افزارهای موجود همراه با ارایه مثال

درس‌های موجود

«برگزارشده فقط بصورت آفلاین قابل مشاهده است»  هزینه ثبت نام ۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که پس از واریز به  شماره کارت 5859831145081534  شماره شبا IR870180 0000 0000 0195012466 به ن…