اپراتوری کوره های ذوب القایی ویژه مهندسین و تکنسین ها

کوره های القایی در یک نگاه

مکانیزم های ایجاد جریان القایی

سیستم های ایجاد جریان القایی

تجهیزات خنک کن

تجهیزات تخلیه و هیدرولیک

انواع کوره های القایی در ارتباط با نوع آلیاژ

انتخاب کوره القایی

جا نمایی و فضای مورد نیاز کوره با توجه به ظرفیت و نوع تولید

انواع نسوزهای مورد مصرف در کوره های القایی

انتخاب نوع نسوز در رابطه با آلیاژهای ریخته گری

تجهیزات نسوزکاری در کوره های القایی

مراحل نسوزکاری و نصب لایه های مختلف نسوز

شابلونهای یک بار مصرف و طریقه استفاده

شابلونهای دائم و روش استفاده

زینتر جداره نسوز با توجه به نوع نسوز و روش زینتر (شعله ایی ، برقی ، ترکیبی)

طریقه شارژ کوره القایی و اعمال توان بهینه

ذوب و آلیاژسازی در کوره های القایی (چدنها ، فولاد ها ، فلزات رنگی و آلیاژهای سبک)

مصرف آهن اسفنجی در کوره های القایی (بایدها و نبایدها)

تعمیرات جداره نسوز

سیستمهای تخلیه جداره نسوز(دستی ، مکانیزه)

راه های افزایش عمرکاری جداره نسوز

کارکرد ایمن با کوره القایی و انواع سیستمهای هشداردهنده

بحث آزاد ، پرسش و پاسخ

مدرس : مهندس شهبازی


درس‌های موجود

هزینه ثبت نام ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که پس از واریز به  شماره کارت 5859831145081534  شماره شبا IR870180 0000 0000 0195012466 به نام عبدالحمید قدیمی  فیش را به شماره واتساپ زیربه همر…