دوره مجازی شناسایی و انتخاب فولاد بر اساس کلید فولاد

آشنایی با استانداردهای معتبر دنیا

آشنایی با علائم و کد های استاندارد DIN آلمان

تقسیم بندی فولادها( ساختمانی ، آلیاژی ، غیر مغناطیسی، نسوز  و ....)

تعیین سیکل عملیات حرارتی فولادها ی سخت شونده

تعیین ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی حرارتی فولادها

تعیین عمر خز سوپر آلیاژهای دما بالا

تعیین کاربرد و انتخاب فولاها برای ساخت قطعات مهندسی 

تعیین شرکت های سازنده فولادهادرکشورهای مختلف و آدرس یابی آنها

تعیین انواع محصولات و مقاطع فولادی شرکت های تولید کننده فولاد

انتخاب الکترودهای جوشکاریانواع فولاد های آلیاژی

معادل یابی فولاد ها بر اساس استاندارد کشور های معتبرسازنده فولاد 

شناسایی انواع فولادهای المانی و تبدیل آنها به فولادهای خارجی دیگر و بالعکس 

نام استاد : دکتر میرباقری 

زمان 16 الی 18 تیر 98

هزینه: 200 هزار تومان

شماره کارت

5859831145081534 به نام عبدالحمید قدیمی


درس‌های موجود

هزینه ثبت نام 2/000/000 ریال می باشد که پس از واریز به  شماره کارت 5859831145081534  شماره شبا IR870180 0000 0000 0195012466 به نام عبدالحمید قدیمی  فیش را به شماره واتساپ زیربه ه#8230;
هزینه ثبت نام 200 هزار تومان  می باشد که پس از واریز به  شماره کارت 5859831145081534 به نام عبدالحمید قدیمی  فیش را به شماره واتساپ زیربه همراه نام ، نام خانوادگی و دوره…