درس‌های موجود

مدرس : جناب آقای مهندس پژمان زمان دوره : 20 و21و22آذر 99 ساعت 19-21 هزینه ثبت نام ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد که پس از واریز به  شماره کارت 5859831145081534  شماره شبا IR870180 0000 0000 019501…
مدرس: جناب دکتر جهان افروز زمان دوره : 20 و21و22آذر 99 ساعت 19-21 هزینه ثبت نام ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد که پس از واریز به  شماره کارت 5859831145081534  شماره شبا IR870180 0000 0000 019501246…
هزینه ثبت نام ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد که پس از واریز به  شماره کارت 5859831145081534  شماره شبا IR870180 0000 0000 0195012466 به نام عبدالحمید قدیمی  فیش را به شماره واتساپ زیربه همر#8230;
هزینه ثبت نام 2/000/000 ریال می باشد که پس از واریز به  شماره کارت 5859831145081534  شماره شبا IR870180 0000 0000 0195012466 به نام عبدالحمید قدیمی  فیش را به شماره واتساپ زیربه ه#8230;
هزینه ثبت نام ۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که پس از واریز به  شماره کارت 5859831145081534  شماره شبا IR870180 0000 0000 0195012466 به نام عبدالحمید قدیمی  فیش را به شماره واتساپ زیربه همر…
هزینه ثبت نام ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد که پس از واریز به  شماره کارت 5859831145081534  شماره شبا IR870180 0000 0000 0195012466 به نام عبدالحمید قدیمی  فیش را به شماره واتساپ زیربه همر#8230;
هزینه ثبت نام ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که پس از واریز به  شماره کارت 5859831145081534  شماره شبا IR870180 0000 0000 0195012466 به نام عبدالحمید قدیمی  فیش را به شماره واتساپ زیر#8230;
«برگزارشده فقط بصورت آفلاین قابل مشاهده است»  هزینه ثبت نام ۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که پس از واریز به  شماره کارت 5859831145081534  شماره شبا IR870180 0000 0000 0195012466 به ن…
هزینه ثبت نام ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که پس از واریز به  شماره کارت 5859831145081534  شماره شبا IR870180 0000 0000 0195012466 به نام عبدالحمید قدیمی  فیش را به شماره واتساپ زیربه همر…

اخبار سايت

عکس مدیریت سایت
برگزاری اولین دوره های مجازی انجمن
از مدیریت سایت در جمعه، 23 خرداد 1399، 12:39 عصر
 

۱- دوره ی مجازی ریخته گری مداوم فولاد ها


۲-- دوره مجازی شناسایی و انتخاب فولاد بر اساس کلید فولاد
۳- PROCAST 2019